Ceník

  • Pravidelné hlídání .......................... 120Kč/h
  • Nárazové hlídání ........................... 145Kč/h
  • Hlídání více než 2 dětí .................... +15Kč/dítě
  • Víkendy a svátky .......................... +15Kč/h
  • Hlídání s rozvojem osobnosti ........... 165Kč/h
  • Doučování (rozsah ZŠ, SŠ) ............. 180Kč/h                                                                                    ............. 220Kč/jedno doučování
  • Doprovod z/do kroužků .................. 125Kč/h
  • Dětské koutky .............................. individuální

    Hlídání v cizím jazyce nepovažujeme za nadstandardní službu, a tudíž je bez příplatku!