Doučování


Přinášíme Vám svou speciální variantu doučování, kde záleží na látce, kterou se Vaše dítě skutečně naučí, a ne na délce lekcí. Na dítě tak není vyvíjen nátlak
a cítí se mnohem příjemněji. Pro Vaši představu odhadujeme, že jedna lekce by mohla trvat okolo 90 minut.

Pokud Vás naše speciální doučování nezaujalo, můžete si vybrat standardní variantu.

V případě, že si vyberete některý z jazyků, mimo doučovaní probírané látky si můžete zvolit také konverzace, přípravu na zkoušky, či hodiny zaměřené na slovní zásobu.