Hlídání dětí s rozvojem osobnosti

Variantu s rozvojem osobnosti si můžete vybrat od tří let věku dítěte.

Poslouchání teorie nikoho nebaví a děti už vůbec ne. Proto je učíme formou her a praktických cvičení, kde se aktivně zapojují a kreativně tvoří, což rozvíjí jejich osobnost a jejich silné stránky. Dle posledních psychologických výzkumů je účinnost aktivní vyuky, oproti poslouchání teorie, vyšší o 40%.
Tuto službu jsme pro Vás rozdělili do několika základních typů:

  • výtvarně-grafomotorický
  • hudebně-dramatický
  • jazyky
  • cvičení kreativity
  • pohybové činnosti
  • rozvoj logiky
  • logopedie